صادرات از طریق واسطه تجاری

تعداد موضوعات خدمت : ۱
صادرات محصولات با فناوری بالا و پیچیده عموما نیاز به صرف زمان بیشتر و پیگیری مداومی در بازار هدف داشته و صادرات موفق در صورت وجود مزیت‌های رقابتی کیفی و قیمتی تنها در صورت پیگیری اثربخش و نظام‌مند صورت می‌پذیرد. پیگیری فرآیندهای صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در مواردی می‌تواند از طریق واسطه‌های بازرگانی آشنا به فناوری یا محصول و دارای دسترسی‌های بین‌المللی صورت پذیرد. این درحالیست که واسطه‌های صادراتی عموماً بدلایل مختلفی نظیر پیچیدگی و ریسک بالای صادرات محصولات دانش‌بنیان، نبود فضای اعتماد بین شرکت و واسطه صادراتی، و یا فقدان انگیزش مناسب راغب به صرف زمان و هزینه برای بازاریابی و صادرات محصولات دانش‌بنیان نیستند. لذا کریدور صادرات به‌منظور فعالسازی ظرفیت استفاده از وسطه‌های تجاری موجود در ایران و یا سایر کشورها و همچنین بدلیل انگیزش ایشان در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، اقدام به حمایت از این واسطه‌های صادراتی نموده است.
اخبار مرتبط
بیشتر
مقالات مرتبط
بیشتر