توسعه بازار

تعداد موضوعات خدمت : ۶
آشنایی با روش‌های نوین بازرایابی، ایحاد زیرساخت‌های افزایش فروش، همکاری‌های فناورانه و... از مهمترین نیازهای شرکت‌ها در مسیر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان محسوب می‌شود. بر همین اساس موسسه خدمات فناوری تا بازار با حمایت نهادهای حمایتی و با در اختیار داشتن شبکه‌ای از مشاوران و کارگزاران مجرب در این حوزه‌ سعی نموده تا بخشی از نیازهای شرکت‌ها در این زمینه را مرتفع نماید.
 • اطلاعات بیشتر

  ارزیابی توان صادراتی (ERA)

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 90 درصد تا سقف 4 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  اعزام هیأت تجاری (حمایت در هر درخواست 70 درصد تا سقف 20 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 40 میلیون تومان) پذیرش هیأت تجاری (حمایت در هر درخواست 90 درصد تا سقف 10 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 20 میلیون تومان)

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  حمایت از دریافت یا تمدید کارت بازرگانی

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 70 درصد تا سقف 2 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .
   
   
   
   

 • اطلاعات بیشتر

  نمایشگاه خارجی

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حضور مستقل در نمایشگاه (حمایت در هر درخواست 70 درصد تا سقف 100 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 120 میلیون تومان) حضور در پاویون نمایشگاه (حمایت در هر درخواست 90 درصد تا سقف 120 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 150 میلیون تومان)

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  نمایشگاه داخلی

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حضور مستقل در نمایشگاه (حمایت در هر درخواست 70 درصد تا سقف 10 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 30 میلیون تومان) حضور در پاویون نمایشگاه (حمایت در هر درخواست 90 درصد تا سقف 15 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 30 میلیون تومان)

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  نمایشگاه‌های دائمی/ مراکز فروش

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  نمایشگاه دائمی / مراکز فروش (حمایت در هر درخواست 70 درصد تا سقف 60 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 120 میلیون تومان)

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .