پیشخوان مشاوره تجارت با کشورهای منتخب

تعداد موضوعات خدمت : ۱۰
در این پیشخوان مشاوره، امکان برقراری ارتباط با تجاری که سابقه و تخصص تجارت با برخی کشورها را دارند فراهم شده است. لذا کسانی که قصد واردات یا صادرات به یک کشور خاص را دارند می‌توانند با انتخاب مشاوره مرتبط با بازار هدف خود از ظرفیت مشاوران موجود استفاده نمایند.