پیشخوان مشاوره مشخصه‌یابی مواد و محصولات

تعداد موضوعات خدمت : ۳
هدف اصلی این خدمت، پیش‌ برد هدفمند پروژه های پژوهشی و دانشجویی و نیز، کمک به توسعه محصولات جدید در واحد تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ صنعتی است. در این راستا، با تکیه بر توان افراد متخصص در زمینه مشخصه یابی مواد و محصولات، انجام و تحلیل آزمون های مشخصه یابی از قبیل آزمون های میکروسکوپی (TEM, FESEM, SEM, AFM)، آزمون های مبتنی بر پرتو ایکس (XRD, GIXRD, XRR, XRF)، آزمون ضخامت سنجی (Elipsometry)، آزمون تعیین نرخ عبور اکسیژن (OTR)، آزمون های تعیین ساختار مولکولی و شیمیایی(NMR, FT-IR, HPLC, GC, MOLDY-TOF) و نیز آزمون های مکانیکی (Tensile, Compression, Bending)، خواص حرارتی (STA, DTA, TGA)، خوردگی (EIS, Salt Spray)، کارایی انواع غشاها و فیلترهای تصفیه آب و فاضلاب (MWCO, Rejection, Water flow, Pressure drop)، کارایی باتری‌های لیتیمی، استاندارد رنگ های پودری و مایع، آزمون های آبگریزی و چربی گریزی سطوح جذبی و غیر جذبی و ... امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با شماره 63103259-021 یا 63103260-021 تماس حاصل فرمایید
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره فنی امکان سنجی مشخصه یابی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  جلسه حضوری مشاوره فنی با رویکرد امکان سنجی مشخصه یابی مواد و محصولات برگزار می شود. پس از دریافت اطلاعات مربوط به محصول و نیز مطالعه منابع و مراجع علمی، گزارش فنی مکتوب به همراه جدول طرح آزمون پیشنهادی جهت مشخصه یابی دقیق محصول ارائه می شود.
  • ارائه مشاوره فنی امکان سنجی مشخصه یابی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره فنی انجام مشخصه یابی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  پس از امکان سنجی مشخصه یابی، با بهره گیری از تیم متخصص و هم چنین، دسترسی سریع و آسان به خدمات آنالیز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، مشخصه یابی بر روی نمونه محصول یا محصولات توسط تیم فنی انجام شده و بعد از تحلیل نتایج، گزارش جامع مشخصه یابی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
  • ارائه مشاوره فنی انجام مشخصه یابی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره فنی تحلیل نتایج آزمون های مشخصه یابی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  این خدمت مبتنی بر آزمون های ارائه شده توسط متقاضی است. در صورت ارائه نتایج آزمون های مشخصه یابی، نتایج توسط تیم فنی تحلیل شده و در قالب گزارش مکتوب جمع بندی می شود.
  • ارائه مشاوره فنی تحلیل نتایج آزمون های مشخصه یابی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند