تدوین و اجرای برنامه بازاریابی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
بازاریابی و توسعه بازار یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای دانش‌بنیان و فناوری محور می‌باشد. این در حالیست که معمولا این موضوع کمتر مورد توجه و تمرکز فناوران و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان بوده و عموما در این بخش دچار چالش و ضعف هستند. لذا با توجه به ضرورت توسعه بازار و افزایش سطح فروش محصولات دانش‌بنیان در کشور، برنامه‌ حمایت از تدوین برنامه بازاریابی این محصولات فراهم شده‎است.