نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

تعداد موضوعات خدمت : ۱
نشست‌های پرسش و پاسخ بستر بسیار مناسبی است تا شرکت‌ها و فناوران بتوانند مسائل، نقاط مورد ابهام و سوالات خود را در حضور سایر شرکت‌ها مطرح و از پیشنهادات مدرس خبره بهره مند شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  نشست پرسش و پاسخ حضوری

  دانش‌بنیان صادراتیدانش بنیاننانوییخلاق صادراتیشرکتهای خلاق
  ثبت این خدمت
  • اطلاعات بیشتر

   نشست پرسش و پاسخ در خصوص امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه به کشور های عمان، قطر و ترکیه در شهر شیراز

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

  • اطلاعات بیشتر

   نشست تخصصی مزایای تایید اعتبار بین المللی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون کشور

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : خانم دکتر لطیفی: رئیس گروه تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی آقای دکتر محمدی: مدیریت آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا و نماینده آزمایشگاه های همکار آقای مهندس حافظی: معاون مدیر کل توسعه کسب و کار بین الملل آقا

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱