نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

تعداد موضوعات خدمت : ۱
نشست‌های پرسش و پاسخ بستر بسیار مناسبی است تا شرکت‌ها و فناوران بتوانند مسائل، نقاط مورد ابهام و سوالات خود را در حضور سایر شرکت‌ها مطرح و از پیشنهادات مدرس خبره بهره مند شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  وبینار تخصصی (پرسش و پاسخ مجازی)

  دانش بنیاننانوییشرکتهای خلاق
  ثبت این خدمت
  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با مسائل مربوط به تکمیل اظهارنامه و معافیت‌های مالیاتی استان خراسان رضوی

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای حجت ملکی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با روشها و چالش های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان قزوین

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : آقای گروبی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها مربوط به استان البرز

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای حقانی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار انتقال تجربه شرکت های فناور استان فارس

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای مهندس اسد سنگابی، کارآفرین و برنده جایزه ملی مدیریت فناوری

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار بررسی کلیات قوانین تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه ویژه استان البرز

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : جناب آقای خدابنده لو

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با راهکارهای جذب سرمایه در شرکت های دانش بنیان و فناور مخصوص استان فارس

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : سرکار خانم دانشمند - مدیر تجاری سازی چیگل

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

  • اطلاعات بیشتر

   وبینار آشنایی با فرآیند دریافت معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : مهندس پارسا

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

اخبار مرتبط
بیشتر
مقالات مرتبط
  هیچ مقاله ای یافت نشد