درج محصولات در وبسایت‌های B2B و B2C

تعداد موضوعات خدمت : ۱
در راستای حمایت از ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های ابزارهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و بازاریابی بین‌الملل از قبیل پرداخت حق عضویت در وبسایت‌های B2B و B2C به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌گردد. این حمایت در راستای ایجاد توانمندی‌های شرکت‌ها و به منظور تامین الزامات اولیه تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی در نظر گرفته شده است.