تامین مالی و طرح تجاری

تعداد موضوعات خدمت : ۱
راه‌اندازی و توسعه کسب و کار جدید علاوه بر تامین منابع مالی نیازمند تهیه سند جامعی است که مواردی از جمله مدل کسب و کار، تخصیص درست منابع مالی و غیر مالی، روش‌های مواجهه با تهدیدها و بهره برداری از فرصت‌ها را شامل شود.
اخبار مرتبط
بیشتر
مقالات مرتبط
بیشتر