تامین مالی و طرح تجاری

تعداد موضوعات خدمت : ۸
راه‌اندازی یک کسب و کار جدید نیازمند تهیه یک طرح تجاری جامع است که اموری مانند مدل کسب و کار، تخصیص منابع، تمرکز بر روی نقاط کلیدی، کسب آمادگی برای برخورد با تهدیدها و بهره برداری از فرصت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. طرح کسب و کار در واقع راهنمای مسیر تجاری‌سازی و بیان‌کننده نقاط ضعف، قوت و استراتژی طرح است.
اخبار مرتبط
بیشتر
مقالات مرتبط
بیشتر