حضور مستقل در نمایشگاه‌

تعداد موضوعات خدمت : ۴
تغییرات روزافزون فن آوری، ظهور کالاهای جدید و تنوع آن ها، ظهور فرصت های هدفمند بازاریابی و فروش، شرکت ها را ملزم به حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی می کند. در همین راستا، بخشی از هزینه‌های حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور را حمایت می شود.
 • اطلاعات بیشتر

  حضور مستقل شرکت‌های دانش بنیان صادراتی در نمایشگاه‌های خارجی

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  در راستای حمایت از ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارج از کشور توسط مرکز پرداخت می‌گردد. این حمایت در راستای معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها و به منظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش سهم بازار کالاها و خدمات صادراتی کشور در حوزه‌های با فناوری بالا و زمینه‌سازی برای ورود مناسب شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای بین‌المللی تدوین شده است.
 • اطلاعات بیشتر

  حضور مستقل در نمایشگاه های داخلی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  حضور در نمایشگاه های داخلی یکی از فرصت های هدفمند برای بازاریابی و فروش است. در راستای حمایت از حضور شرکت ها در نمایشگاه های تخصصی داخلی به منظور توسعه بازار و نفوذ فناوری نانو در صنایع موجود، بخشی از هزینه های اجاره و ساخت غرفه مورد حمایت قرا میگیرد. حمایت بر اساس میزان فروش سالانه شرکت و سابقه شرکت می‌باشد.
 • اطلاعات بیشتر

  حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

  نانویی
  ثبت این خدمت
  در راستای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های نانویی در عرصه بین الملل و به منظور توسعه بازار صادرات این محصولات ، بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه های خارجی شامل اجاره غرفه، ساخت غرفه، بلیط و هتل مورد حمایت می بشاد.
 • اطلاعات بیشتر

  عضویت در نمایشگاه دائمی خارجی

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی از طرف کریدور پرداخت می گردد. 70% هزینه ارسال تجهیزات و محصولات دانش بنیان و هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی تا سقف 500 میلیون ریال به صورت بلاعوض یا تسهیلات تا سقف 1500 میلیون ریال با بازپرداخت 6 ماهه جهت نمایش محصولات در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی پرداخت می گردد.
  • ارسال نمونه محصول

   در را ستای حمایت معاونت از ورود محصولات شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی، بخشی از هزینه ارسال نمونه تجهیزات و محصولات دانش بنیان و بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت از طرف کریدور پرداخت می گردد. این حمایت در راستای معرفی محصولات تولیدی شرکت ها در کشورها و بازارهای هدف و به منظور توسعه بازار صادراتی تدوین شده است.

   دانلود فایل آیین نامه
اخبار مرتبط
بیشتر