روش های پرداخت بین المللی و نقل و انتقالات ارزی در شرایط تحریم

اطلاعات دوره
موضوع دوره روش های پرداخت بین المللی و نقل و انتقالات ارزی در شرایط تحریم
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل ازشروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی 09103140086
مدرس جناب آقای حبیب الله مظفری:مدیرعامل شرکت بازرگانی پژواک تجارت ثمین ظفر
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۱۳:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۱۵:۰۰:۰۰