اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل

اطلاعات دوره
موضوع دوره اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. 03133931394
مدرس جناب آقای بیژن سحرناز
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - ۱۳:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - ۱۵:۰۰:۰۰