کارگاه آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل

اطلاعات دوره
موضوع دوره کارگاه آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری تهران، گاندی
مدرس جناب آقای دکتر متولی
طول دوره (ساعت) 16
ظرفیت 30
هزینه دوره به ازای هر نفر (ريال) 7500000
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۷:۰۰:۰۰

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۷:۰۰:۰۰