نشست رونمایی از خدمت قیمت گذاری سهام و ارزشگذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست رونمایی از خدمت قیمت گذاری سهام و ارزشگذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مدرس جناب آقای مرشدی معاون مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری *جناب آقای دکتر قاسمی *جناب آقای دکتر رفیعی از کارگزاران ارزش گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 90
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۱۳:۰۰:۰۰