نشست آشنایی با بازاریابی الکترونیک (دیجیتال مارکتینگ) در شیراز

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
هزینه ۰
مدرس دوره