نشست آشنایی با بازاریابی الکترونیک (دیجیتال مارکتینگ) در شیراز

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با بازاریابی الکترونیک (دیجیتال مارکتینگ) در شیراز
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ - ۱۲:۰۰:۰۰