نشست آشنایی با صورتهای مالی، فرایند مالیاتی و نحوه استفاده از تسهیلات معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در اصفهان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سالن شیخ بهائی
هزینه ۰
مدرس دوره