نشست آشنایی با صورتهای مالی، فرایند مالیاتی و نحوه استفاده از تسهیلات معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در اصفهان

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با صورتهای مالی، فرایند مالیاتی و نحوه استفاده از تسهیلات معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در اصفهان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سالن شیخ بهائی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۲:۰۰:۰۰