نشست آشنایی با تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها در شیراز

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها در شیراز
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - ۱۲:۰۰:۰۰