بینش بازار رهپا

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
بلوار کشاورز، نبش خیابان شانزده آذر، ساختمان کمال‌الدین‌ بهزاد، پلاک ۷۸، واحد ۸۰۲
۲۱ ۸۸۹۷۴۵۰۴
۸۸۹۷۰۸۴۴
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
تدوین گزارشات مطالعه فرصت
تدوین گزارشات جامع تحقیقات بازار داخلی
تدوین گزارشات امکانسنجی
تدوین گزارشات پیش امکانسنجی
رضایت از عملکرد  بینش بازار رهپا