بینش بازار رهپا

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
بلوار کشاورز، نبش خیابان شانزده آذر، ساختمان کمال‌الدین‌ بهزاد، پلاک ۷۸، واحد ۸۰۲
۲۱ ۸۸۹۷۴۵۰۴
۸۸۹۷۰۸۴۴
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
گزارشات مطالعه فرصت
گزارشات رصد بازار
تهیه گزارش تحقیقات بازار خارجی
رضایت از عملکرد  بینش بازار رهپا