شرکت آزمایشگاههای صنایع برق (اپیل)

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
شیراز جنوبی پایین‌تر از همت نبش خیابان رضوان ۵ ۶
+۹۸۲۱ ۸۸۰۵۸۹۷۴
+۹۸۲۱ ۸۸۰۵۸۹۷۶
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
گواهینامه محصولی بین المللی (CE, GOST, ... )
گواهینامه Atex
رضایت از عملکرد  شرکت آزمایشگاههای صنایع برق (اپیل)